Mer information

Frågor och svar

Vad är byggverksamhet?
Med begreppet ”byggverksamhet” menas all näringsverksamhet som avser:
– Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad,
– Reparation/underhåll,
– Rivning och stöd för liknande verksamhet (t.ex städning och bevakning)
I begreppet innefattas, utöver tradionellt byggande, allt arbete inom t.ex. el, vvs, vent, anläggning och grundläggning.

 

Vad är byggarbetsplats?
Begreppet ”byggarbetsplats” innebär en plats där byggverksamhet bedrivs. Det kan t.ex. vara
en traditionell byggarbetsplats, en befintlig industri eller hyresfastighet, eller ett större geografiskt område där anläggningsarbete bedrivs.

 

Vilka byggprojekt berörs?
Projekt där totalsumman uppgår till mer än 4 prisbasbelopp ex. Moms, och där beställaren är en juridisk person(=företag eller förening)
Gäller alla nya projekt med uppstart efter 2016-01-01.
Gäller alla befintliga projekt med avslut efter 2016-06-30.
Gäller INTE befintliga projekt med avslut före 2016-06-30.

 

Vem har ansvaret?
Initialt har byggherren ansvaret. Byggherren delegerar skriftligen hela ansvaret till entreprenören.

Vad består ansvaret av?
Ansvaret består av att anmäla projektet till Skatteverket, tillhandahålla utrustning så att personalliggaren kan föras, och hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket. Entreprenören ansvarar för att personalliggaren används och att uppgifterna är korrekta.

 

Vad innehåller den elektroniska personalliggaren?
I personalliggaren ska det finnas uppgifter om alla verksamma personer, deras företag, och tiderna de befinner sig på bygget.

 

Vad blir följderna om det inte följs?
Om Skatteverket vid kontrollbesöken upptäcker fel i personalliggaren, förläggs den ansvarige med vite.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut hur du påverkas av detta
Mer info på Skatteverkets hemsida:

Kontakta oss!

Rådfråga oss

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.