Anmälan för Elektronisk Personalliggare


Tänk på

  • En elektronisk personalliggare måste innehålla ett unikt Byggarbetsplats-ID för varje projekt. Detta hämtas ut av ansvarig part på Skatteverkets hemsida. Skatteverket
  • Det är Byggherren som är ansvarig, om inte ansvaret skriftligen delegerats till Entreprenören.ID06
  • Det går bra att anmäla projektet här även om ett Byggarbetsplats-ID inte hämtats ut. Återkom i så fall med detta till Lambertsson Keep Out Support senare.
  • Ange så många projektadministratörer som möjligt. Ju fler som kommer åt systemet, desto smidigare blir det vid Skatteverkets kontroller.

Kostnadsmodell personalligare

  • Hyra för RegBox eller annan ID06-utrustning
  • Uppstartsavgift 500kr/projekt
  • Månadsavgift per projekt (faktureras av systemleverantören och baseras på projektvärdet

Möjlighet till registrering via mobil-app ingår i kostnaden. Obegränsat antal användare. Mobil-appen är gratis för alla att ladda hem, och finns till Android, Apple iOS och Windows Phone

Lambertssons hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya personuppgiftsförordning GDPR att gälla. GDPR innebär att du som individ får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.

För Lambertsson är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.
Vi är ett bolag inom Peab AB och på www.peab.se/personuppgiftshantering kan du läsa mer om hur vi på Peab eller något av koncernens bolag behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Lambertsson Keep Out Support
020-88 25 00
keepout.support@lambertsson.com